Piscicultura Timisoara

Sterlet

Piscicultura Timisoara reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Piscicultura Timisoara: Sterlet.

SC Sterlet SRL s-a înfiinţat din dorinţa unui colectiv de specialişti în acvacultură de a veni în întâmpinarea celor care doresc să se informeze şi să pornească o afacere în domeniul acvaculturii în general şi al pisciculturii în particular.

Prin personalul cu înaltă calificare al firmei, societatea asigură cu profesionalism consultanţa tehnică de specialitate, pentru obţinerea de bani prin diverse programe de finanţare (cum este cazul fondurilor structurale).

Activitatea principală a societăţii este de a proiecta sisteme de creştere pentru cele mai diverse specii de interes pentru acvacultură: sturioni, păstrăvi, crap şi alte ciprinide, somni, şalău, peşti ornamentali, raci şi broaşte. În plus, se asigură asistenţa şi consultanţa pentru orice probleme ce apar pe fluxul tehnologic de creştere a animalelor acvatice cu importantă economică, chiar dacă acestea nu au fost proiectate de S.C. Sterlet SRL.

SC Sterlet SRL este implicată de asemenea în activităţi de cercetare fundamentală şi aplicativă în acvacultură şi în evaluarea resurselor acvatice vii din bazine naturale şi artificiale. 

Galerie foto