Zootehnie Timisoara

Ferma de suine Smithfield Ferme

Zootehnie Timisoara reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Zootehnie Timisoara: Ferma de suine Smithfield Ferme.

Smithfield Ferme este o societate românească a cărui principal obiect de activitate este producţia şi creşterea suinelor. Misiunea noastră este aceea de a contribui la dezvoltarea durabilă a agriculturii şi a sectorului zootehnic din România, în concordanţă cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene.  Elementele de bază în dezvoltarea durabilă a operaţiunilor noastre sunt protecţia mediului, dezvoltarea comunităţilor locale lângă care este localizată ferma, biosecuritatea, bunăstarea animalelor şi nu în ultimul rând grija faţă de angajaţi. Investiţia Smithfield Ferme în România, începând cu 2004 - anul infiinţării şi până în acest moment, este de peste 500 milioane dolari pentru dezvoltarea de unităţi de producţie în regim greenfield şi pentru retehnologizarea şi aducerea la standarde europene a obiectivelor preluate de la vechiul complex de creştere a porcilor din Banat.

10 aprilie 2009, Smithfield Ferme obţine premiul pentru Cea mai mare investiţie din agricultura românească in cadrul conferintei "Strategii de dezvoltare a agriculturii" organizate sub patronajul MADR.

Smithfield Ferme a implementat Sistemul de Management Integrat (Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitate Ocupaţională, Siguranta Alimentului).  Compania Smithfield Ferme a obţinut în anul 2009 certificarea TÜV Austria România, pentru implementarea cu succes a Sistemului de Management al Calităţii (ISO 9001:2008), a Sistemului de Management al Mediului (ISO 14001: 2004) şi a Sistemului de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale (OHSAS 18001:2007). În anul 2010 compania a fost certificată pentru îndeplinirea cerinţelor standardului ISO 22000:2005 Sisteme de Management al Siguranţei Alimentelor

Cele patru certificări obţinute acoperă toate entităţile operaţionale ale Smithfield Ferme, şi formează Sistemul de Management Integrat implementat de către companie, ca instrument de planificare, realizare, control şi acţionare în vederea atingerii obiectivelor propuse, precum şi îmbunătăţire continuă a proceselor care compun activitatea companiei. în urma îndeplinirii integrale şi concomitente a cerinţelor celor patru standarde de management al calităţii, de mediu, al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale si de siguranţa alimentului, compania Smithfield Ferme este în măsură să implementeze formatul complet al Sistemului de Management Integrat, la nivel de companie, recunoscut la nivel internaţional. Sistemul de Management de Mediu ISO 14001:2004 este un standard internaţional, elaborat de Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO) şi aplicabil oricărui tip de organizaţie sau sector de industrie, cu scopul de a permite formularea şi implementarea unei politici şi a unor obiective care iau în considerare cerinţele legale cu privire la aspectele semnificative de mediu. ISO 9001:2008 este un standard internaţional care specifică cerinţele unui sistem de management al calităţii, având ca scop creşterea satisfacţiei clienţilor. Standardul OHSAS 18001:2007 se referă la cerinţele care trebuie îndeplinite de un sistem de management pentru gestionarea şi reducerea riscurilor sănătăţii şi securităţii ocupaţionale în timp ce cu ajutorul standardului ISO 22000:2005 se identifică punctele posibile de introducere a unor pericole pentru sănătatea consumatorului şi controlul în vederea reducerii la minim şi eliminarea acestora.

Galerie foto