Pomicultura - Fructe Bistrita

SCDP Bistrita

Pomicultura - Fructe Bistrita reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Pomicultura - Fructe Bistrita: SCDP Bistrita.

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură (SCDP) Bistrița, prin activitatea pe care o desfășoară, are misiunea de a aborda tematici de cercetare care să contribuie la progresul pomiculturii din zona sa de influență (Transilvania), dar și a pomiculturii românești în general. De asemenea, SCDP Bistrița are misiunea de a obţine rezultate ştiinţifice care să contribuie la creșterea vizibilității cercetării pomicole românești pe plan internațional.

Direcții de cercetare, dezvoltare, inovare

Cercetare fundamentală:

  •  Studiul epidemiologiei şi variabilității patogenilor, a bazelor genetice ale rezistenţei la principalii patogeni a pomilor fructiferi, dezvoltarea şi utilizarea noilor strategii de selecţie, identificarea de soluții pentru limitarea impactului bolilor virotice cu importanță economică.

Cercetare aplicativă:

  • Îmbunătăţirea periodică a lucrărilor de zonare, cu soiuri noi autohtone şi cu soiuri valoroase din sortimentul mondial, la măr, prun și cireş, în concordanţă cu cerinţele pieţei.

  • Conservarea resurselor de germoplasmă şi crearea de noi genotipuri (soiuri și portaltoi) superioare privind potențialul productiv și calitativ, rezistente la factorii biotici și de mediu, specializate în funcție de destinația recoltei.

  • Studiul comportării combinațiilor soi/portaltoi la principalele specii cultivate în zonă (măr, păr, prun, cireș).

Dezvoltare tehnologică:

  • Perfecționarea și eficientizarea producerii materialului săditor pomicol din categoriile biologice superioare, de înaltă valoare biologică, liber de viroze, patogeni și dăunători de carantină.

  • Elaborarea, perfecţionarea şi promovarea unor secvenţe tehnologice moderne în vederea refacerii potenţialului productiv al patrimoniului horticol.

  • Dezvoltarea și protecția agrosistemelor prin elaborarea de noi strategii de protecție a pomilor fructiferi față de atacul bolilor și dăunătorilor, cât și de aplicare a tehnologiilor ecologice de obținere a fructelor de calitate.

Galerie foto