HOTARARE nr. 1307 din 24 octombrie 2010

HOTARARE nr. 1307 din 24 octombrie 2010

Privind acordarea unui sprijin financiar producatorilor pentru depozitarea privata a untului sarat sau nesarat

Publicata in Monitorul Oficial cu nr 734 din data de 31 octombrie 2012

hotarare_nr_1307_per_2010_400

Avand in vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizari comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (``Regulamentul unic OCP``), cu modificarile sl completarile ulterioare, ale Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 160/2012 al Comisiei din 23 februarie 2012 de stabilire in avans, pentru 2012, a valorii ajutorului pentru depozitarea privata a untului, ale Regulamentului (CE) nr. 826/2008 al Comisiei din 20 august 2008 de stabilire a normelor comune de acordare a ajutorului pentru depozitarea privata a anumitor produse agricole, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului (CE) nr. 885/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 in ceea ce priveste autorizarea agentiilor de plati si a altor entitati, precum si lichidarea conturilor FEGA si FEADR, in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .


- Art. 1
Prezenta hotarare are ca obiect asigurarea cadrului legislativ pentru acordarea unui sprijin financiar producatorilor pentru depozitarea privata a untului sarat sau nesarat, pentru o perioada de 90-210 zile.
- Art. 2
(1)Se acorda ajutor financiar producatorilor care depoziteaza untul sarat sau nesarat pentru o perioada de 90-210 zile.
(2)Valoarea totala a ajutorului financiar stabilit in avans pentru depozitarea privata a untului sarat sau nesarat este de maximum 7.000 euro.
(3)Plata ajutorului financiar se efectueaza in lei la cursul de schimb stabilit in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) si art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 1.913/2006 al Comisiei din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului agromonetar al euro in sectorul agricol si de modificare a anumitor regulamente, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4)Finantarea sumelor aprobate de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, denumita in continuare APIA, ce reprezinta ajutorul financiar pentru depozitarea privata a untului sarat sau nesarat, se asigura ca sprijin financiar aferent Fondului european de garantare agricola - FEGA, fiind prefinantate de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din sume ce se aloca pe anul 2012 temporar din veniturile din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului de catre Ministerul Finantelor Publice daca plata se face ca urmare a unei cereri de plata in avans, respectiv din bugetul national aferent anului 2013 daca plata se face ca urmare a unei cereri de plata la termen
- Art. 3
(1)Perioada de depunere a cererilor de ajutor financiar stabilit in avans pentru depozitarea privata a untului sarat sau nesarat este cea stabilita la art. 4 alin. (2) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 160/2012 al Comisiei din 23 februarie 2012 de stabilire in avans, pentru 2012, a valorii ajutorului pentru depozitarea privata a untului.
(2)Perioada de depozitare a untului sarat sau nesarat care face Obiectul ajutorului financiar pentru depozitare privata este stabilita la art. 4 alin. (3) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 160/2012.
(3)Retragerea din depozit la sfarsitul perioadei de depozitare se realizeaza in conformitate cu procedura prevazuta la art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 826/2008 al Comisiei din 20 august 2008 de stabilire a normelor comune de acordare a ajutorului pentru depozitarea privata a anumitor produse agricole, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Art. 4
Prevederile prezentei hotarari se aplica persoanelor fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale constituite potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare, si persoanelor juridice, platitoare de TVA, denumite operatori, stabiliti pe teritoriul Uniunii Europene si care indeplinesc conditiile prevazute in Regulamentul (CE) nr. 826/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Art. 5
Categoriile de produse eligibile pentru ajutorul financiar, precum si sumele corespunzatoare perioadelor de depozitare sunt cele stabilite la pct. III din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 826/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si in art. 4 alin. (1) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 160/2012.
- Art. 6
(1)APIA elaboreaza metodologia de aplicare a masurii de acordare a ajutorului pentru depozitarea privata a untului sarat sau nesarat si ghidul solicitantului cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 826/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 160/2012, care se aproba prin decizie de catre directorul general al APIA.
(2)APIA pune la dispozitia solicitantilor formularele si documentatia necesare aplicarii corecte a masurii de acordare a ajutorului pentru depozitarea privata a untului sarat sau nesarat si le afiseaza pe site-ul oficial al acesteia.
-****-

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaza:

Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Daniel Constantin

Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orfoan

Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu