Priza de putere a tractorului

Priza de putere a tractorului

3_01Priza de putere ajuta tractorul sa actioneze organele mobile, de obicei rotative ale diferitelor masini agricole, precum si pentru deplasarea agregatelor.

După turaţie, prizele de putere se împart astfel: cu turaţie constantă (normale), cu turaţie variabilă (sincrone) şi cu turaţie mixte.

Turaţia constantă, (indiferent de viteza de deplasare a tractorului) de 540 rot/min se foloseşte la tractoarele cu putere de până la 70 CP; la tractoarele cu putere de 70 - 100 CP se foloseşte turaţia

constantă de 540 rot/min sau 1000 rot/min, ori ambele turaţii la acelaşi tractor; la tractoarele de peste 100 CP se utilizează turaţia constantă de 1000 rot/min.

Turaţia variabilă (priza sincronă) este folosită pentru acţionarea aparatelor de distribuţie de la unele maşini de semănat, de plantat şi de fertilizat, la care turaţia acestor aparate trebuie să fie proporţională cu viteza de deplasare, în vederea menţinerii constante a cantitătii de material la hectar. Priza sincronă se utilizează şi la acţionarea roţilor motrice ale unor remorci monoax.

Prizele de putere cu turaţii mixte, pot fi acţionate atât de la arborele cotit al motorului cât şi de la arborele secundar al cutiei de viteze.

După gradul de dependenţă de ansamblurile transmisiei tractorului şi de comenzile acestora, prizele de putere pot fi de mai multe tipuri:

• independente (cu transmisie şi comandă independente de transmisia tractorului), care asigură cuplarea-decuplarea prizei şi schimbarea vitezelor tractorului independent una de alta (schimbarea vitezei de mers nu determină întreruperea funcţionării prizei, iar cuplarea-decuplarea prizei se face fără întreruperea acţionării roţilor motrice);

• semiindependente (cu transmisie independentă şi comandă dependentă de transmisia tractorului), la care cuplarea-decuplarea prizei sunt posibile numai după oprirea tractorului, datorită unei comenzi comune atât pentru priză cât şi pentru transmisia tractorului. Schimbarea vitezelor însă se face fără întreruperea transmiterii mişcării la priza de putere;

• dependente (cu transmisie şi comandă dependente de transmisia tractorului), în care caz cuplarea-decuplarea prizei se pot face numai după oprirea tractorului, iar la schimbarea vitezelor se întrerupe transmiterea mişcării la priza de putere;

• mixte, care pot funcţiona fie în regim independent, fie în regim dependent, în cazul aceluiaşi tractor, turaţia acestora fiind constantă. De obicei însă, la regimul dependent turaţia prizei este variabilă.

Prizele independente sunt cel mai mult utilizate, datorită avantajelor pe care le prezintă.

Arborele canelat al prizei de putere este amplasat, de obicei, în spatele tractorului, iar sensul de rotaţie al acestuia este cel al acelor de ceasornic, văzut din spatele tractorului. Turaţia standardizată a prizei de putere, de 540 rot/min sau 1000 rot/min, trebuie să se obţină în momentul când motorul atinge 80 - 90 % din turaţia nominală. La unele tractoare turaţia standardizată a prizei se obţine chiar la turaţia nominală amotorului.

Pentru priza de putere semiindependente, cele doua ambreiaje sunt comandate cu o sinura pedala: pe portiunea superioara a cursei pedalei se comanda ambreiajul motorului si pe portiunea inferioara priza de putere.