Blog pagina 6 - articole Producator Agricol

Legea nr. 491/2003 (Republicata 2011)

Privind plantele medicinale si aromatice, precum si produsele stupului Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 52 din 20 ianuarie 2011 Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileste cadrul general privind productia, procesarea si organizarea pietei plantelor medicinale, aromatice si produselor stupului, relatiile dintre producatori, procesatori si comercianti.(2) In sensul prezentei legi, urmat

OG 24/2012 pentru modificarea si completarea OUG 13/2006

  privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD Publicata in Monitorul Oficial nr. 622 din 30 august 2012 In temeiul art. 106 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. IX din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul Romaniei adopta prezenta ord

Legea 214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor

Publicata in Monitorul Oficial nr. 819 din 21 noiembrie 2011 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege . Capitolul I - Dispozitii generaleArt. 1(1) Sunt supuse regimului de organizare, administrare si exploatare urmatoarele categorii de pajisti:a) pajistile proprietate publica si privata a statului si pajistile comunale si urbane care fac parte din domeniul privat al statului si se afla in admin

Legea 199/2012 pentru aprobarea OUG 82/2011

  Privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare Publicata in Monitorul Oficial nr. 766 din 14 noiembrie 2012   Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege .Articol unicSe aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, publicata in Monitorul Oficial al Romanie

LEGEA fondului funciar nr. 18/1991 (R). Actualizata 2013

Actualizata prin Legea 76/2012   CAPITOLUL I: Dispozitii generale Art. 1Terenurile de orice fel, indiferent de destinatie, de titlul pe baza caruia sunt detinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al Romaniei.Art. 2In functie de destinatie, terenurile sunt:a)terenuri cu destinatie agricola, si anume: terenurile agricole productive - arabile,

Pagina