Blog pagina 7 - articole Producator Agricol

HOTARARE nr. 1307 din 24 octombrie 2010

Privind acordarea unui sprijin financiar producatorilor pentru depozitarea privata a untului sarat sau nesarat Publicata in Monitorul Oficial cu nr 734 din data de 31 octombrie 2012 Avand in vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizari comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite

OUG 34/2013

OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991   PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL NR. 267 din 13 mai 2013 In contextul crizei economico-financiare actuale din Romania care a afectat si afecteaza in continuare sectorul agricol,avand in vedere nevoia stringenta de redresare economica

Legea nr. 100/2010

privind impadurirea terenurilor degradate Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 376 din 7 iunie 2010 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege .Art. 1Sunt supuse prevederilor prezentei legi terenurile degradate, indiferent de forma de proprietate, care pot fi ameliorate prin lucrari de impadurire, in vederea protejarii solului, a refacerii echilibrului hidrologic si a imbunatatirii cond

Lege nr. 131/2010

  Pentru modificarea si completarea Legii apiculturii nr. 89/1998 Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 464 din 07/07/2010 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege .Art. I. - Legea apiculturii nr. 89/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 170 din 30 aprilie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:1.

Hotarare nr. 408/2010

privind aprobarea acordarii unui ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 283 din 30/04/2010 In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 4 lit. s) pct. 13 si al art. 5 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricol

Pagina